Emmi oppii lauseita 2

Holm, U. & Päivinen, T. 2011.

Emmi oppii lauseita 2 on jatko-osa ensimmäiseen kirjaan. Tässä palakirjassa voidaan muodostaa kolmisanaisia lauseita, joissa on siis subjekti, predikaatti ja objekti.

Tämä kirja on tarkoitettu avuksi pienen lapsen kielellisen kehityksen alkuvaiheessa hänen opetellessaan lauseenmuodostuksen alkeita. Kirja on jatkoa aikaisemmin ilmestyneeseen ”Emmi oppii lauseita” -kirjaan, jossa harjoiteltiin kaksisanaisten lauseiden muodostamista. Nyt muodostettavat kuvitetut lauseet laajennetaan kolmisanaisiksi.

Lauseissa on subjekti, predikaatti ja objekti, siis tekijä, tekeminen ja kohde. Kirjan jokainen sivu on jaettu kolmeen osaan, ensimmäisessä osassa on tekijä, keskimmäisessä tekeminen ja viimeisessä kohde. Koska kirjan sivut on jaettu, kaikki tekijät voivat tehdä kaikkea ja myös tekemisen kohdetta voidaan vaihdella.

15,00