Emmi oppii lauseita 3 / Emma lär sig meningar 3 – kuvakortit / bildkort

Holm, U. & Päivinen, T. 2011.

Emmi oppii lauseita 3 -kuvakortit

Näppärät Emmi/Emma palakirjat ovat saaneet jatkoksi Emmi oppii lauseita 3- kuvakortit, joiden avulla lapsi voi muodostaa neljä tai jopa viisi sanaisia lauseita. Lauseissa on subjekti, predikaatti, attribuutti ja objekti. Kortteja on yhteensä 100 eli 25 kutakin lauseenjäsentä kohden. Kortteja voi käyttää monipuolisesti myös kysymys- ja kieltolauseiden harjoitteluun.


Holm, U. & Päivinen, T. 2011.

Emma lär sig meningar 3 -bildkort

Dessa illustrerade kort är avsedda som hjälpmedel för små barn då de i början av sin språkliga utveckling försöker bilda meningar. Korten är fortsättning på de tidigare publicerade böckerna ”Emma lär sig meningar 1 och 2”. Avsikten är att lära sig bilda meningar som innehåller två och tre ord. Nu vidgas meningarna, med hjälp av korten, till meningar som innehåller fyra och till och med fem ord.

Meningarna har subjekt, predikat, attribut och objekt. Det finns totalt 100 kort, 25 subjekt, 25 predikat, 25 attribut och 25 objekt. En del av subjekten, predikaten och objekten har valts ur Emma-böckerna, som barnet kanske redan känner till.

Precis som med de delade böckerna kan alla subjekt kombineras med alla predikat och man kan dessutom variera attributen och objekten. Med hjälp av korten kan man också öva bildandet av nekande meningar, hur man svarar på frågor och bildar frågesatser. Till exempel: “Emma äter inte tre glasstrutar.”, “Hur många glasstrutar äter Emma?”, “Vem äter två glasstrutar?”, “ Vilken boll kastar Ida?”, “ Hurudant tåg drar Tomas?” och så vidare.

19,00