Tervetuloa Impi ja Ilmari Lindforsin tukisäätiön kotisivuille!

Impi ja Ilmari Lindforsin tukisäätiön kotisivuille!
Lindforsin säätiö

Säätiö on perustettu vuonna 1994 Impi ja Ilmari Lindforsin testamenttilahjoituksen turvin. Säätiön tarkoituksena on huolehtia kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten kasvatuksesta, koulutuksesta, kuntoutuksesta, työllistämisestä sekä loma- ja virkistysmahdollisuuksien järjestämisestä. Säätiö voi järjestää kuntoutus-, sosiaali- ja asumispalveluja, harjoittaa koulutus-, julkaisu ja tutkimustyötä, järjestää työllistämiseen tähtäävää valmennusta, harjoittaa tarkoitusta palvelevia laitoksia.

Vuodesta 1990 lähtien sosiaalisen kommunikaatio-ongelman ja syrjäytyneitten nuorten parissa toiminut Suomen Setlementtisäätiö sulautui vuonna 2018 Impi ja Ilmari Lindforsin säätiöön.

Helsingin yliopiston verkkokysely

Kuulovammaisten nuorten psykososiaalinen hyvinvointi: Helsingin yliopiston verkkokysely

Toivomme kyselytutkimukseemme mukaan 11-17 (alle 18) vuotiaita sisäkorvaistutetta ja/tai kuulokojetta käyttäviä nuoria ja heidän vanhempiaan/huoltajiaan. Tavoitteena on parantaa kuulovammaisten nuorten hyvinvointia ja kuntoutusta kartoittamalla psykososiaalisen hyvinvoinnin (mm. sosiaalisuuden ja tunne-elämän) ongelmia ja vahvuuksia ja niihin liittyviä tekijöitä. Tutkimukseen osallistutaan täyttämällä verkkokysely 17.04.2019-16.5.2019 välisenä aikana allaolevan linkin kautta:

ON MUSIIKIN AIKA - musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa

Lääketieteellinen tiedekunta

Musiikki puheenkehityksen tukena puheterapiassa ja kotona

FT Ritva Torppa
Puheterapeutti, Logopedian yliopistonlehtori,
Aivot ja musiikki työryhmä,
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU),
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
ON MUSIIKIN AIKA – Musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa - 5.11.2018, Helsinki
Lääketieteellinen tiedekunta

Musiikin havaitseminen ja musiikin rooli lasten perheissä

FT Ritva Torppa
Puheterapeutti, Logopedian yliopistonlehtori,
Aivot ja musiikki työryhmä,
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU),
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
ON MUSIIKIN AIKA – Musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa - 5.11.2018, Helsinki

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä

Sivuillemme on kerätty tietoa perheiden, erityisesti lasten, musiikkitoiminnoista kotona ja kodin ulkopuolella. Sivut sisältävät myös tietoa musiikin havaitsemisesta ja musisoinnin yhteyksistä ja vaikutuksista puheen havaitsemiseen ja kielellisiin taitoihin. Materiaali on kerätty erityisesti kuulovammaisia lapsia ja heidän perheitään varten.

Lääketieteellinen tiedekunta

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään musiikin roolia kuulovammaisten lasten perheissä verrattuna normaalikuuloisten lasten perheisiin. Sen tavoitteena on parantaa erityisesti kuulovammaisten lasten hyvinvointia, kuulon ja puhekielen kuntoutusta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, ja saamme siitä myös tietoa musiikin roolista eri maiden perheissä. Suomessa tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian oppiaineessa sekä kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön aivot ja musiikki –työryhmässä.

Lindfors Foundation speech-music groups

Speech-music groups organized by Lindfors Foundation started as early as in 2007. They are targeted for the children with hearing impairments, led by a speech and music therapists, and funded by Lindfors Foundation and Finland’s Slot Machine Association (RAY). The methods are based on the methods commonly used in Finnish musical play schools as well as on the work by TOD (teacher of the deaf), music therapist Christine Rocca and music therapist Catherine Bowker (Mary Hare School) and the Hanen method …