Tervetuloa Impi ja Ilmari Lindforsin tukisäätiön kotisivuille!

Impi ja Ilmari Lindforsin tukisäätiön kotisivuille!
Säätiö on perustettu vuonna 1994 Impi ja Ilmari Lindforsin testamenttilahjoituksen turvin. Säätiön tarkoituksena on huolehtia kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten kasvatuksesta, koulutuksesta, kuntoutuksesta, työllistämisestä sekä loma- ja virkistysmahdollisuuksien järjestämisestä. Säätiö voi järjestää kuntoutus-, sosiaali- ja asumispalveluja, harjoittaa koulutus-, julkaisu ja tutkimustyötä, järjestää työllistämiseen tähtäävää valmennusta, harjoittaa tarkoitusta palvelevia laitoksia.
Vuodesta 1990 lähtien sosiaalisen kommunikaatio-ongelman ja syrjäytyneitten nuorten parissa toiminut Suomen Setlementtisäätiö sulautui vuonna 2018 Impi ja Ilmari Lindforsin säätiöön.

Ilmoittaudu koulutuspäivään

Lindforsin säätiö järjestää 26. tammikuuta 2024 koulutuspäivän:
Kuulovikaisen lapsen kuuntelutaitojen ja puhutun kielen varhaiskuntoutus

Aika: Pe 26.1.2024, hybridikoulutus
Paikka: Tampere FinnMedi 5, iso kokoustila, 1. krs (Tays kampus) Biokatu 12.
Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu puheterapeuteille, puheterapeuttiopiskelijoille, kuulon kuntoutusohjaajille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jotka työskentelevät arjessa kuulovikaisten lasten kanssa.

Hinta: 180 euroa (ammattilaiset) / 50 euroa (opiskelijat). Hinnat ovat samat etäosallistujille.

Koulutusmaksun voi suorittaa heti tai viimeistään 10.1.2024 mennessä alla olevaan tilinumeroon.
Maksaessasi viestikentässä tulee näkyä ilmoittautuneen nimi.

Tilinumero IBAN: FI47 6601 0001 1632 11
BIC: AABAFI22

Musiikin rooli -tietokanta sivusto kuulovammaisten lasten perheille

RSS Uusimmat päivitykset

How musical activities help speech perception

Cochlear services
Published by Anna Martinez, 14 December, 2021
With the festive season in full swing, music will fill the air as people come together over the holidays. Music does more than just make us happy! Musical activities can help you improve speech perception. Find out what Dr. Ritva Torppa suggests for activities you can do at home ...

Artikkeli ja ohjeita siihen, miten musiikkia voi tehdä niin, että se tukee erityisesti kuulovammaisen lapsen puhekielen kehitystä

Torppa, R., & Huotilainen, M. (2019).
Why and how music can be used to rehabilitate and develop speech and language skills in hearing-impaired children. Hearing Research.
Artikkelin tiivistelmän suomennos:
Tämä artikkeli esittelee todisteita musiikkiaktiviteettien voimakkaasta yhteydestä kuulovammaisten, myös sisäkorvaistutteella kuulevien lasten ja nuorten puhekielenh kehitykseen. Johtopäätökset perustuvat osittain normaalisti kuulevien lasten ja nuorten tutkimuksista saatuihin tuloksiin, jotka osoittavat, että puekielen taidot ovat parempia musiikkitoimintaan osallistuvilla lapsilla, ja ennen kaikkea, että musiikkitoiminta parantaa puheen havaitsemista ja puhekieltä. Vaikka kuulovammaisten lasten osalta tarvitaan lisää satunnaistettuja, hyvin kontrolloituja seurantatutkimuksia, jotka osoittavat musiikkitoiminnan vaikutuksen, jo nykyiset tutkimustulokset ovat riittäviä rohkaisemaan puheterapeutteja, musiikkiterapeutteja, opettajia, vanhempia, ja kuulovammaisia lapsia ja nuoria käyttämän musiikkia edistämään puhekieltä. Siksi annamme suosituksia ja ohjeita siihen, miten musiikkitoiminnan avulla voidaan auttaa kuulovammaisten lasten puheen havaitsemisen ja puhekielen kehitystä.
Suomennos yllä olevan artikkelin ohjeista musiikin tekemiseen niin, että se tukee erityisesti kuulovammaisen lapsen puhekielen kehitystä.

ON MUSIIKIN AIKA - musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa

Lääketieteellinen tiedekunta

Musiikki puheenkehityksen tukena puheterapiassa ja kotona

FT Ritva Torppa
Puheterapeutti, Logopedian yliopistonlehtori,
Aivot ja musiikki työryhmä,
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU),
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
ON MUSIIKIN AIKA – Musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa - 5.11.2018, Helsinki
Lääketieteellinen tiedekunta

Musiikin havaitseminen ja musiikin rooli lasten perheissä

FT Ritva Torppa
Puheterapeutti, Logopedian yliopistonlehtori,
Aivot ja musiikki työryhmä,
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU),
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
ON MUSIIKIN AIKA – Musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa - 5.11.2018, Helsinki

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä

Sivuillemme on kerätty tietoa perheiden, erityisesti lasten, musiikkitoiminnoista kotona ja kodin ulkopuolella. Sivut sisältävät myös tietoa musiikin havaitsemisesta ja musisoinnin yhteyksistä ja vaikutuksista puheen havaitsemiseen ja kielellisiin taitoihin. Materiaali on kerätty erityisesti kuulovammaisia lapsia ja heidän perheitään varten.
Lääketieteellinen tiedekunta

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään musiikin roolia kuulovammaisten lasten perheissä verrattuna normaalikuuloisten lasten perheisiin. Sen tavoitteena on parantaa erityisesti kuulovammaisten lasten hyvinvointia, kuulon ja puhekielen kuntoutusta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, ja saamme siitä myös tietoa musiikin roolista eri maiden perheissä. Suomessa tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian oppiaineessa sekä kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön aivot ja musiikki –työryhmässä.

Lindfors Foundation speech-music groups

Speech-music groups organized by Lindfors Foundation started as early as in 2007. They are targeted for the children with hearing impairments, led by a speech and music therapists, and funded by Lindfors Foundation and Finland’s Slot Machine Association (RAY). The methods are based on the methods commonly used in Finnish musical play schools as well as on the work by TOD (teacher of the deaf), music therapist Christine Rocca and music therapist Catherine Bowker (Mary Hare School) and the Hanen method . . .