Säätiön hallitus

Puheenjohtaja
Helena Ahti
kuulovammaisten ja työnohjauksen
erikoispuheterapeutti

Sihteeri

Hannu Ahti
varatuomari, pastori

Tutkimus- ja julkaisutoiminnan
yhteyshenkilö

Ritva Torppa
FT, puheterapeutti
Logopedian yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto ja
kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto