Setlementtisäätiö

Suomen Setlementtisäätiö perustettiin vuonna 1990 ja merkittiin Oikeusministeriön ylläpitämään säätiörekisteriin 23.3.1990. Sen lisäksi säätiö toimi myös ns. sosiaalisena yrityksenä kauppa- sekä silloisen Työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisterissä. Säätöjensä 4 §:n mukaan säätiö on toteuttanut tarkoitustaan; edistämällä sosiaalista, ammatillista ja kasvatuksellista kuntoutusta ja koulutusta, perustamalla ja ylläpitämällä niitä tukevia laitoksia sekä työllistämällä heikossa työmarkkinatilanteessa olevia nuoria.

Vuodesta 1990 lähtien sosiaalisen kommunikaatio-ongelman ja syrjäytyneitten nuorten parissa toiminut Suomen Setlementtisäätiö sulautui vuonna 2018 Impi ja Ilmari Lindforsin tukisäätiöön.