Kuntoutusmateriaaleja

Jaakko ja pavunvarsi
Rocca, C., Bowker, C., Torppa, R., Laakso, S., Koskenohi, N., Hasan, J.

Jaakko ja pavunvarsi

Laulaen, leikkien ja rytmitellen musiikkiin ja kieleen

Mukula 5 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille lapsille sekä erityislapsille. Ikäryhmä 3-7v.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin, esikouluryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Mukula 5 – Musiikkisatupaketti sisältää:
Ohjekirjan (20 sivua), Mukula CD:n, Pavunvarsi-julisteen sekä Satukirjan.

Hinta: 34 €

Rocca, C., Bowker, C., Torppa, R., Laakso, S., Koskenohi, N., Hasan, J.

Kirahvit eivät osaa tanssia

Laulaen, leikkien, tanssien ja soittaen musiikkiin ja kieleen

Mukula 4 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille erityislapsille. Ikäryhmä 4-
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin (monimuotoryhmiin), päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Mukula 4 – Musiikkisatupaketti sisältää:
Ohjekirjan (16 sivua), Nuottivihon (12 sivua), Mukula CD:n sekä Satukirjan.

Hinta: 35 €

Kolme pientä porsasta
Rocca, C., Bowker, C., Torppa, R., Laakso, S., Koskenohi, N., Hasan, J.

Kolme pientä porsasta

Laulaen, leikkien ja soittaen musiikkiin ja kieleen

Mukula 3 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • Sisäkorvaistutetta käyttäville lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille sekä erityislapsille. Ikäryhmä 2-6v.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin, esikouluihin ja kouluihin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Mukula 3 – Musiikkisatupaketti sisältää:
Ohjekirja nuotteineen (20 sivua), Mukula CD:n sekä Satukirjan.

Hinta: 36 €

Pelle, Työnnä, työnnä, Pelikaani ja Viisi pientä kalaa
Rocca, C., Bowker, C., Torppa, R., Laakso, S., Hasan, J.

Pelle, Työnnä, työnnä,
Pelikaani ja Viisi pientä kalaa

Kuuntelemalla ja leikkimällä musiikkiin ja kieleen

Mukula 2 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille lapsille sekä erityislapsille (mm. autistiset ja Down-lapset). Ikäryhmä 2-5v.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen ja musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Mukula 2 – Musiikkisatupaketti sisältää:
Ohjekirja nuotteineen (16 sivua), Mukula CD:n, 2 kpl A2-Pelle-julistetta sekä A3-Kalat-arkin.

Hinta: 38 €

Kirje eläintarhaan
Rocca, C., Torppa, R., Laakso, S., Hasan, J.

Kirje eläintarhaan

Kuuntelemalla ja leikkimällä musiikkiin ja kieleen

Mukula 1 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille heti istutteen saamisen alkuvaiheesta, 1-4v, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille lapsille.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Mukula 1 – Musiikkisatupaketti sisältää:
Ohjekirja nuotteineen (12 sivua), Mukula CD:n sekä Satukirjan.

Hinta: 32 €

Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan
Torppa, R. & Lonka, E. 2014.

Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan

Tiedettä, kokemuksia ja hyväksi havaittuja musiikkitoimintoja kuulovammaisille lapsille

Tässä kirjassa esitellään kokemuksia ja tiedettä kuulovammaisten lasten musiikkikuntoutuksesta kokonaan uudesta näkökulmasta. Vaikeasti kuulovammaisten lasten mahdollisuudet kokea musiikkia ja tuottaa sitä ovat ennen sisäkorvaistutteita olleet hyvin pienet. Tästä syystä käynnistyi MUsiikin käyttö KUulovammaisen LApsen puhekielen kuntoutuksessa (MUKULA) projekti Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2008 Lindforsin säätiön aloitteesta. Säätiö on ollut vahvasti mukana puheterapeuttien koulutuksessa tavoitteena musiikin käyttö puheterapiassa. Musiikin vaikutuksesta sisäkorvaistutetta käyttävien lasten musiikin ja puheen havaitsemiseen sekä kielellisiin taitoihin on samalla saatu myös tieteellistä näyttöä.

Tämän teoksen kirjoittajat ovat oman alansa pioneereja: kirjaan on koottu tiedettä ja käytännön kokemuksia. Teos tarjoaa arvokasta tietoa ja innostavia ideoita laulun ja soittamisen keinoista niin yksilö- kuin ryhmätoiminnoissa kuulovammaisten lasten kanssa. Kirjan ideat sopivat hyvin myös kuulevien lasten musiikkituokioiden suunnitteluun. Erityisesti suosittelemme sitä oheismateriaaliksi varhaiskasvattajille, musiikkileikkikoulujen opettajille sekä puhe- ja musiikkiterapeuteille.

Hinta: 35 €

Mukulat puheen maailmassa
Hasan, M., Kauhanen, S. & Lilius, K. 2014.

Mukulat puheen maailmassa

Kuntoutus- ja seurantamateriaalia kuulovikaisten lasten puheterapiaan

Materiaalikokonaisuus, monipuolinen ja helppo-käyttöinen työkalu kuuloerottelun ja kehittyvän kielen seurantaan ja harjoitteluun. Kokonaisuus sisältää tehtäviä, jotka ovat heti valmiit puheterapeutin ja lapsen käyttöön.

Mukulat puheen maailmassa -Paketti sisältää:
Tehtäväkirjan (60 siv.), Kuulomuistikortit: kuvarivit + ohje, Eläinkuvakortit (36 kpl) sekä lisäkuvat lauseenmuodostukseen (11 kpl), Epäsanoihin liittyvät kuvat: Keijut, Veitikat ja Sienet (4 arkkia á 6 kuvaa), A5-Kuvavihkot (5 kpl): Leikkipuisto, Ilmapallo, Misu, Kirjahylly ja Uimahallissa.

Hinta: 67 €

Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan
Torppa, R. & Kuvionuotit © Uusitalo, K., Kaikkonen, M.

Äänenkorkeustalo- juliste

Äänenkorkeustalo on tarkoitettu lasten äänen korkeuden havaitsemisen ja hallinnan harjoitteisiin. Vaikka se on alunperin tarkoitettu kuulovammaisille lapsille, sitä voi käyttää myös muiden lasten kanssa. Äänenkorkeustalo-juliste on A1-koossa (59,4 x 84,1 cm) ja mukana tulee ohjeet sekä A4-eläinhahmoarkki.

Hinta: 17 €

Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan
Torppa, R. & Ahti, H.

Pöllö ja Poikaset DVD

Näin laulan lapsen kanssa

Pöllö ja Poikaset DVD on tehty ensisijaisesti sisäkorvaistutteen saaneen lapsen kuntoutukseen varhaisvaiheessa puheterapiassa, päiväkotiryhmässä tai lapsen kotona. DVD:llä on esimerkkejä 25:stä laulusta, jotka tukevat paitsi lapsen kuulon ja kuulomuistin kehitystä myös äänenkäyttöä ja artikulaation selkiyttämistä.

Hinta: 25 €

Ahti, H. & Holm, U. 2011.

Kuulovikaisen lapsen kuntoutus

Ohjeita puheterapeutille käytännön työhön kuulovikaisen, pienen lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Tämä kirja on tarkoitettu oppaaksi ja avuksi kaikille puheterapeuteille, jotka osallistuvat pienen kuulovikaisen lapsen kuntoutukseen. Kirjassa esitettyjen ohjeiden mukaan puheterapeutti voi sekä itse kuntouttaa kuulovikaista lasta että ohjata lapsen vanhempia ja muita lapsen kuntoutukseen osallistuvia henkilöitä.

Hinta: 28 €

Lonka, E. & Ahti, H. 2003.

Hau hau – hauva – musta koira murisee

Kansio sisältää teoriaosan ja harjoituksia sisäkorvaistutteen saaneen lapsen kuntoutukseen. Johdanto-osassa kuvataan lapsen normaalia kielen kehitystä ja sisäkorvaistutelapsen kuulohavaintojen kehittymistä. Harjoitusosa on jaettu tehtävien mukaisiin osioihin. Käsikirjan tavoitteena on antaa esimerkkejä ja ideoita, joita kuntouttajat itse voivat keksiä lisää. Harjoitustehtäviä ja ideoita on mahdollista käyttää myös muiden kielellisesti viivästyneiden lasten kuntoutuksessa.

Aineisto poistunut.

MUKULA lisä CD:t

Mukula CD 5

CD 5

Jaakko ja pavunvarsi

Lisä CD Mukula 5 -pakettiin.

Hinta: 5 €

Mukula CD 4

CD 4

Kirahvit eivät osaa tanssia

Lisä CD Mukula 4 -Musiikkisatupakettiin.

Hinta: 5 €

Mukula CD 3

CD 3

Kolme pientä porsasta

Lisä CD Mukula 3 -pakettiin.

Hinta: 5 €

Mukula CD 2-1

CD 2

Pelle, Työnnä, työnnä, Pelikaani ja Viisi pientä kalaa

Lisä CD Mukula 2 -pakettiin.

Hinta: 5 €

Mukula CD 1

CD 1

Kirje eläintarhaan

Lisä CD Mukula 1 -pakettiin.

Hinta: 5 €

Palakirjat ja kuvapaketit

Emmi oppii lauseita 1 - Emma lär sig meningar 1
Holm, U. & Päivinen, T. 2011.

Emmi oppii lauseita 1 /
Emma lär sig meningar 1

Emmi oppii lauseita 1 on tarkoitettu avuksi pienen lapsen kielen kehityksen alkuvaiheessa hänen opetellessaan lauseenmuodostuksen alkeita. Kirjan jokainen sivu on jaettu kahteen osaan joista yhteensä muodostuu kahden sanan pieniä lauseita. Kirja soveltuu käytettäväksi pienen lapsen kotona, päivähoidossa ja myös apuna erilaisia kielellisiä vaikeuksia omaavien lasten puheterapiassa.

Emma lär sig meningar 1 är avsedd som hjälpmedel för små barn då de i början av sin språkliga utveckling försöker bilda meningar. Alla illustrerade meningar som kan bildas i denna bok innehåller två ord. Boken kan andvändas i hemmet, i dagvården och dessutom som hjälpmedel i talterapi av barn med språkliga svårigheter.

Palakirja 1 on kaksikielinen.

Aineisto poistunut.

Emmi oppii lauseita 2
Holm, U. & Päivinen, T. 2011.

Emmi oppii lauseita 2

Emmi oppii lauseita 2 on jatko-osa ensimmäiseen kirjaan. Tässä palakirjassa voidaan muodostaa kolmisanaisia lauseita, joissa on siis subjekti, predikaatti ja objekti.

Palakirja on suomenkielinen.

Varasto loppu

Emmi oppii lauseita 3 -kuvakortit
Holm, U. & Päivinen, T. 2011.

Emmi oppii lauseita 3 -kuvakortit

Näppärät Emmi/Emma palakirjat ovat saaneet jatkoksi Emmi oppii lauseita 3- kuvakortit, joiden avulla lapsi voi muodostaa neljä tai jopa viisi sanaisia lauseita. Lauseissa on subjekti, predikaatti, attribuutti ja objekti. Kortteja on yhteensä 100 eli 25 kutakin lauseenjäsentä kohden. Kortteja voi käyttää monipuolisesti myös kysymys- ja kieltolauseiden harjoitteluun.

Pro gradu-tutkielmat

Pro-gradu
Kohonen, R. 2001.

Katson, kuuntelen, jäljittelen ja puhun

Kuvaus kokleaimplanttia käyttävän lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisestä.

Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, fonetiikan laitos.

Aineisto poistunut.

Logopedian Pro gradu
Olkkola, A. 2002.

Kuulovammaisten, sisäkorvaistutetta käyttävien lasten varhaisen fonologisen ja leksikaalisen kehityksen piirteitä kolmen lapsen tapaustutkimus

Logopedian Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, fonetiikan laitos.

Aineisto poistunut.