Linkkejä

LapCI ry

LapCI ry on valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys. LapCI ry:n perusti vuonna 1999 joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

Satakieliohjelma

Satakieliohjelma on verkosto- ja yhteistyöohjelma, jonka kohderyhmänä ovat vaikeasti kuulovammaiset ja lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.

Kuuloavain

Kuuloavain.fi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut luoda kuulovammaisten lapsen vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali.