Yhteystiedot

IMPI JA ILMARI LINDFORSIN TUKISÄÄTIÖ

Kulosaarentie 7,
00570 Helsinki
puh. 050-4621341
(käynnistä sovittava etukäteen)


Puheenjohtaja
Helena Ahti
Kuulovammaisten ja työnohjauksen
erikoispuheterapeutti

Sihteeri
Hannu Ahti
varatuomari, pastori

Tutkimus- ja julkaisutoiminnan
yhteyshenkilö
Ritva Torppa
FT, puheterapeutti
Logopedian yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto ja kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto