Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä


Sivuillemme on kerätty tietoa perheiden, erityisesti lasten, musiikkitoiminnoista kotona ja kodin ulkopuolella. Sivut sisältävät myös tietoa musiikin havaitsemisesta ja musisoinnin yhteyksistä ja vaikutuksista puheen havaitsemiseen ja kielellisiin taitoihin. Materiaali on kerätty erityisesti kuulovammaisia lapsia ja heidän perheitään varten.

Nämä sivut kertovat projektin ”Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä” tuloksista ja siihen liittyviä uutisia. Sivuille on kerätty myös etusivun aihepiireihin liittyvien artikkeleiden tiivistelmiä ja linkkejä artikkeleihin (molemmat pääasiassa englanninkielisiä). Sivun alalaidasta löytyy linkkejä mm. musiikkimateriaaleihin ja -tapahtumiin.

Miten musiikkia havaitaan
Musiikin ja kongnition yhteydet
Musiikin ja puheen yhteydet
Musiikin rooli perheissä
Musiikin tekeminen vaikuttaa
Musiikista nauttiminen
Projektin julkaisut
Projektin tuloksia
Musiikin yhteydet kielelliseen kehitykseen ja puheen havaitsemiseen

GALLERIA


Yhteystiedot


RITVA TORPPA
FT, puheterapeutti
Logopedian yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto ja kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Ritva Torppa yliopiston tutkimusportaalissa

sähköposti

IMPI JA ILMARI LINDFORSIN TUKISÄÄTIÖ
Kulosaarentie 7,
00570 Helsinki
puh. (050) 4621341

sähköposti

LINKKEJÄ


Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä tutkimus

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään musiikin roolia kuulovammaisten lasten perheissä verrattuna normaalikuuloisten lasten perheisiin. Sen tavoitteena on parantaa erityisesti kuulovammaisten lasten hyvinvointia, kuulon ja puhekielen kuntoutusta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, ja saamme siitä myös tietoa musiikin roolista eri maiden perheissä. Suomessa tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian oppiaineessa sekä kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön aivot ja musiikki –työryhmässä.


Mary Hare School

Mary Hare School

Ensimmäinen kuurojen ja kuulovammaisten lasten koulu, jonka tiedetään sisällyttäneen musiikin opetusohjelmaansa. Christine Rocca työskentelee täällä.

Hearing Aids for Music

Hearing Aids for Music

Akustista kuulokojetta käyttäviä henkilöitä koskevaa tietoa.

Cochlear

Cochlear

Hope Notes.


Baby Beats

Advanced Bionics

Baby Beats vauvojen musiikillinen kuntoutusmateriaali.

Music Time

Ear Foundation

Music Time - pienten lasten musiikillinen kuntoutusmateriaali, soveltuu erityisesti ryhmässä käytettäväksi suomennettu ja ”nuotinnettu” nimellä “Musiikkituokiot” (Satakieliohjelma; saatavilla vain Musiikin aika -koulutusten yhteydessä).


Cochlear Implants and Music: Johanna Pätzold—MED-EL

MED-EL

Lapsena SI:n saaneita henkilöitä koskevaa tietoa: Johanna Pätzold (MED-EL musiikkivastaava) kertoo teemasta SI ja musiikki. Sisältää SI-lasten ja nuorten musiikkiesityksiä.

Cochlear Implant Themes - Music

University of Southampton Auditory Implant Service

Aikuisena SI:n saaneita henkilöitä koskevaa tietoa.

Yhdistykset & järjestöt


Kuuloavain

Kuuloavain.fi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut luoda kuulovammaisten lapsen vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali.

LapCi ry

LapCi ry on valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys. LapCI ry:n perusti vuonna 1999 joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

Satakieliohjelma

Satakieliohjelma on verkosto- ja yhteistyöohjelma, jonka kohderyhmänä ovat vaikeasti kuulovammaiset ja lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.

Tinja Hartikainen


Tinja Hartikainen

Sulje ikkuna

Tinja Hartikainen


Tinja Hartikainen

Sulje ikkuna

Tinja Hartikainen


Tinja Hartikainen

Sulje ikkuna

Tinja Hartikainen


Tinja Hartikainen

Sulje ikkuna

Tinja Hartikainen


Tinja Hartikainen

Sulje ikkuna

Tinja Hartikainen


Tinja Hartikainen

Sulje ikkuna