VAIHTOEHTOINEN AMMATTIKOULU

Suomen Setlementtisäätiö huolehti vuosina 1987-1989 Helsingissä nuorten riita- ja rikosasioiden sovittelusta. Nuoret - enimmäkseen poikia - olivat koulupudokkaita. Silloisen kouluhallituksen ja säätiön esityksestä eduskunta muutti vuonna 1991 peruskoululain 10a §:n. Se mahdollisti yläaste- ja ammattikouluikäisille suunnatun työpainotteisen perus- ja ammattikoulun perustamisen.

Uusittu pykälä kuului ja kuuluu: Oppivelvollisuusikäiselle, joka voi saavuttaa peruskoulun edellyttämän tieto- ja taitomäärän, mutta jota ei vamman, tunne-elämän häiriön tai näihin rinnastettavan muun erityisen syyn vuoksi voida opettaa peruskoulun opetusryhmässä, voi kunta järjestää peruskouluopetusta oppilaan kotona tai muussa sopivassa paikassa". (1010 /28.6.1991).

Helsinki, Vantaa ja Espoo eivät kuitenkaan olleet valmiita muutokseen, minkä vuoksi säätiö perusti vuonna 1991 oppivelvollisuusiän ylittäneille pudokkaille ns. Vaihtoehtoisen Ammattikoulun.

Säätiö hankki yli 20 vuoden ajan kokemusta lukuisten ammattialojen soveltuvuudesta syrjäytyneiden nuorten, sittemmin nuorten aikuisten ja myös maahanmuuttajien, paluumuuttajien sekä pitkäaikaistyöttömien kouluttamiseksi ja työllistämiseksi.

Osa toiminnasta jatkui Helsingin työkouluna aina vuoteen 2013 jatkuneen toiminnan nimissä. Kouluksi nimetyn toiminnan toteutettiin mm. seuraavia linjoja.

vak01
vak02
vak03
vak04
vak05
vak06
vak07
vak08
puutyo
puutyo2
puutyo3
puutyo4