JÄÄNMURTAJA TARMO

Syrjäytyvillä nuorilla on monesti varsin heikot perhetaustat. Kysymys ei kuitenkaan ole välttämättä vain alimpien sosiaaliluokkien lapsista. Yhteistä heille on pikemminkin tunne rakkaudettomuudesta. Heistä ja heidän tarpeistaan ei yksinkertaisesti kukaan kanna huolta. Saattaakseen loppuun keskeytyneet opintonsa tai edes hakeutuakseen peruskoulun jälkeiseen jatko-opiskeluun usealle heistä tulee varmistaa opiskeluaikainen asunto. Monelle elämänhallinta täysin itsenäisessä muodossa ei onnistu. Nuo taidot on opittava. Jos koti ei ole siinä onnistunut on luotava ympäristö, jossa nuori voi kasvaa itsenäisyyteen. Heille sisäoppilaitostyyppinen asuminen vertaisseuroineen saattaa olla yksi ratkaisu.

Säätiö pyrki 1990-luvulla saamaan käyttöikänsä päähän ehtineen jäänmurtaja TARMOn asuntolakäyttöön. Alus olisi samalla palvellut museolaivana sekä usean opintolinjan koulutuspaikkana. Oheiset kuvat välittävät niistä mahdollisuuksista, joita alus olisi saattanut tarjota nuorille. Mutta niin kuin aina - huolimatta ongelman tiedostamisesta ja juhlapuheista - poliittisilla päättäjillä ei ole riittävää tahtoa ongelman hoitamiseksi. Vaikka valtiovarain tarkastusviraston laskelmien mukaan jokaisen eläkeikään ehtineen syrjäytyneen nuoren hinnaksi tulee 1,3 milj. euroa ei rahaa tai tahtoa löydy. Aika saattaa kypsyä nuorten tarpeitten huomioimiseksi.

Tarmo7
Tarmo2
Tarmo4
Tarmo6
Tarmo5
Tarmo3
Tarmo1
Tarmo8