KIERRÄTYSTOIMINTA

Pienkonemekaanikkojen opintolinja pyrki toimintansa alusta pitäen ensin saamaan asiakastöitä ja näin opetusmateriaalia opiskelijoille, mutta myöhemmin myös keräämään käytöstä poistettuja pienkoneita itse toiminnan vuoksi. Käytöstä poistetuista ja uudestaan kunnostetuista koneista saatiin käyttöön varsin laadukkaita pienkoneita. EU:n autojen kierrätysdirektiivien myötä syntyi ajatus polttomoottoreilla käyvien, käytöstä poistettujen pienkoneitten keräys- ja kierrätystoiminnan aloittamisesta nimenomaan polttomoottoritekniikan opiskeluun liittyvänä.