JULKAISUT

hylatty-valtakunta

Vuorisaarnan
Hylätty Valtakunta
Ahti, Hannu. 2014

Kirja kertoo vuorisaarnan tuella kansasta, joka jakaantuu varakkaisiin ja köyhiin, työllistettyihin ja eri laskentatavoin n. 600 000 työttömään, suuri- ja pienituloisiin, rikkaisiin ja köyhiin, eläkkeensä turvaaviin ja siitä osattomiksi jääviin, tulevaisuuttaan suunnitteleviin ja sitä pelkääviin jne.. Kirja tuo myös esille satojentuhansien vanhempien ja isovanhempien epätoivon lastensa ja lastenlastensa ahdingosta, joka uhkaa näiden tulevaisuutta.

Kirja kertoo myös tiestä näköalattomuuden voittamiseksi todellisten joskin radikaalien rakenne- ja asennemuutosten avulla.

Hinta 22 euroa + toimituskulut
(Huom! Rajoitettu painos)

kirja004

Tavoittamattomat
Syrjäytettyjen Vuorisaarna
Ahti, Hannu. 2009

Kirjassa esitetyt ajatukset ja tapahtumat nousevat kirjoittajan kokemuksista perustamassaan ja vuosina 1987-2007 Helsingissä toteuttamassaan Vaihtoehtoisessa Ammatti- ja oppisopimuskoulussa.

Kirjassa kuvataan 20-vuotisen ”koulukokeilun” vaikutusta poliittisiin päättäjiin.

Miksi suomalainen yhteiskunta sallii nuorten syrjäyttämisen? Juhlapuheissa kolmatta sektoria kehutaan, mutta käytännössä sen toimintaedellytykset pirstotaan kilpailutuksin eri toimijoiden kesken lyhytkestoisiksi pätkiksi.

Kirjassa mainitaan myös kaksi tapausta – Jäänmurtaja Tarmo ja Katajanokan vankila – joissa yhteiskunta jatkoi jo peruskouluopetuksessa valitsemaansa taloudellisen voiton jakamista yhteiskunnassa menestyville yhteiskunnasta syrjäyttämiensä nuorten kuntouttamisen ja kouluttamisen sijasta.

Kirjan tavoitteena on kokemusten pohjalta tarjota ratkaisuja syrjäytymisen ongelmiin.

Hinta 36 euroa + toimituskulut

kirja002

Kuvahistoriikki Vaihtoehtoisen Ammatti- ja oppisopimuskoulun synnystä ja kehityksestä.
Sovittelusta Sovintoon
Ahti, Hannu. 2007

Kuvahistoriikki kertoo opiskelijoiden valitsemin ja heidän toimestaan käsitellyin kuvin Vaihtoehtoisen Ammatti- ja oppisopimuskoulun historian. Kirja on tarkoitettu kuvalliseksi osaksi yhdistyksen 20-vuotiseen historiikkiin.

Hinta 35 euroa + toimituskulut

kirja003

Vaihtoehtoinen Ammattikoulu
Ahti, Hannu. 1998

Kirja kertoo tavoiteltavista mahdollisuuksista, joita Vaihtoehtoinen Ammatti- ja oppisopimuskoulu pyrkii toteuttamaan Helsingissä.

Hinta 20 euroa + toimituskulut

kirja4

Seurauspedagogiikka
Bay, Jens. 1991

Kirja on kriittinen ja samalla toivoa herättävä kannanotto nykyisiin opetus- ja kasvatusjärjestelmiin. Nuorten syrjäytymiseen on olemassa vaihtoehto. Menetelmää on soveltuvin osin käytetty vuodesta 1990 Helsinkiin perustetussa Vaihtoehtoisessa Ammatti- ja oppisopimuskoulussa.

Julkaisu on loppuunmyyty.