AFRIKKA-PROJEKTI

Ulkoasiainministeriö myönsi vuonna 2002 yhteensä 410 000 euroa vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen aloittamiseksi yhdessä Afrikan köyhimmistä maista, Beninin tasavallassa. Kehitysyhteistyöhanke sijoittui Grand Popon kunnan Gbecon kylään. Miehille annettava koulutus suuntautui veneenrakennustekniikkaan sekä naisille tekstiilialaan.

Yhteistyökumppaneina Grand Popossa toimivat Grand Popon kunta, sekä kansalais-järjestö Nonvitchan ohella myös muita kansalais-, nais- ja nuorten järjestöjä.

afrikka1
Kuvassa Hannu Ahti, S. Åbonde ja Helena Ahti sekä Felix Gbadhovi Nonvitchan hallituksen kokouksessa vuonna 2008.
Afrikka-Benin
Paikallinen "jokivene" projektin yksi kohteista.
afrikka5
Koulurakennus.
afrikka2
Kuva koulurakennuksen päädystä.
afrikka4
Säätiön kehitysyhteistyöprojekti liittyi keskeisesti alueen pääelinkeinoihin. Noin 105 venekuntaa 35 km pituisella rantakaistalla sai elantonsa kalastuksesta. Yhdestä puusta koverrettujen veneitten rinnalla valmistettiin myös jokiveneitä.
afrikka3