Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan

Torppa, R. & Lonka, E. 2014.
Tiedettä, kokemuksia ja hyväksi havaittuja musiikkitoimintoja kuulovammaisille lapsille

Tämän teoksen kirjoittajat ovat oman alansa pioneereja: kirjaan on koottu tiedettä ja käytännön kokemuksia. Teos tarjoaa arvokasta tietoa ja innostavia ideoita laulun ja soittamisen keinoista niin yksilö- kuin ryhmätoiminnoissa kuulovammaisten lasten kanssa. Kirjan ideat sopivat hyvin myös kuulevien lasten musiikkituokioiden suunnitteluun. Erityisesti suosittelemme sitä oheismateriaaliksi varhaiskasvattajille, musiikkileikkikoulujen opettajille sekä puhe- ja musiikkiterapeuteille.

Tässä kirjassa esitellään kokemuksia ja tiedettä kuulovammaisten lasten musiikkikuntoutuksesta kokonaan uudesta näkökulmasta. Vaikeasti kuulovammaisten lasten mahdollisuudet kokea musiikkia ja tuottaa sitä ovat ennen sisäkorvaistutteita olleet hyvin pienet. Tästä syystä käynnistyi MUsiikin käyttö KUulovammaisen LApsen puhekielen kuntoutuksessa (MUKULA) projekti Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2008 Lindforsin säätiön aloitteesta. Säätiö on ollut vahvasti mukana puheterapeuttien koulutuksessa tavoitteena musiikin käyttö puheterapiassa. Musiikin vaikutuksesta sisäkorvaistutetta käyttävien lasten musiikin ja puheen havaitsemiseen sekä kielellisiin taitoihin on samalla saatu myös tieteellistä näyttöä.

35,00