Kuulovammaisten sisäkorvaistutetta käyttävien lasten varhaisen fonologisen ja leksikaalisen kehityksen piirteitä kolmen lapsen tapaustutkimus

Olkkola, A. 2002.

Logopedian Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, fonetiikan laitos.

14,00