Katson, kuuntelen, jäljittelen ja puhun

Kohonen, R. 2001.
Kuvaus kokleaimplanttia käyttävän lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisestä.

Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, fonetiikan laitos.

18,00