Hau hau – hauva – musta koira murisee

Lonka, E. & Ahti, H. 2003.

Kuntoutuskäsikirja

Kansio sisältää teoriaosan ja harjoituksia sisäkorvaistutteen saaneen lapsen kuntoutukseen. Johdanto-osassa kuvataan lapsen normaalia kielen kehitystä ja sisäkorvaistutelapsen kuulohavaintojen kehittymistä. Harjoitusosa on jaettu tehtävien mukaisiin osioihin. Käsikirjan tavoitteena on antaa esimerkkejä ja ideoita, joita kuntouttajat itse voivat keksiä lisää. Harjoitustehtäviä ja ideoita on mahdollista käyttää myös muiden kielellisesti viivästyneiden lasten kuntoutuksessa.

33,00