Acquisition of Focus by Normal Hearing and Cochlear Implanted Children: The Role of Musical Experience

Two experiments investigated the perception of compound vs. phrasal stress and narrow focus in normally hearing children and children with Cochlear Implants (CI). Additionally, we investigated whether musical experience would predict children’s performance in these tasks. The results showed no difference between CI and normal­hearing (NH) children in either experiment …

Lue lisää

Mitä musiikki antaa istutelapselle (julkaisu)

Olemme keränneet kansainvälisen verkkokyselyn avulla (projektin vetäjänä Dr. Valerie Looi, Australia) tietoa musiikin roolista perheissä. Kyselyyn on vastannut jo 9 suomalaista sisäkorvaistutetta (SI) käyttävän 2–5 -vuotiaan lapsen perhettä. Jokainen näistä istutelapsista tanssii spontaanisti kotona. Heidät saa tanssimaan lastenlaulu, Frozen-elokuvan laulu, Fröbelin palikat, JVG:n ”Mauton Jasso”, humppa, pop-musiikki, kaikenlainen musiikki ja jopa sähkövatkain tai -hammasharja. Kuusi istutelasta nauttii erittäin paljon musiikista ja loput kolme nauttivat siitä paljon. Tämä ei ole ainutlaatuinen tulos, koska istutelapset ovat aina nauttineet musiikista (Trehub, Vongpaisal & Nakata, 2009), jopa yhtä paljon kuin normaalisti kuulevat sisarensa (Driscoll ym., 2015). Kerron tässä tiivistelmässä miten tämä on mahdollista ja mitä kaikkea muuta kuin nautintoa ja iloa musiikki voi antaa istutelapsille ja heidän perheilleen …

Lue lisää

Developmental links between speech perception in noise, singing, and cortical processing of music in children with cochlear implants

Puheen havaitseminen taustahälyssä on vaikeaa sisäkorvaistutteella (SI) kuuleville lapsille. Laulamisen ja soittamisen on todettu olevan yhteydessä normaalisti kuulevien lasten hyviin kuulohavaintotaitoihin. Siksi tutkimme, miten kotona paljon laulavat SI-lapset kehittyvät puheen havaitsemisessa taustahälyssä verrattuna SI-lapsiin, jotka eivät laula. Tutkimme myös, onko SI-lasten puheen havaitseminen taustahälyssä yhteydessä aivovasteisiin (MMN ja P3a) muutoksille musiikillisissa äänissä sekä sitä, miten SI-lapset kehittyvät 14-17 kk aikana ja iän myötä puheen havaitsemisessa taustahälyssä verrattuna normaalisti kuuleviin lapsiin …

Lue lisää

Benefits of Music Training for Perception of Emotional Speech Prosody in Deaf Children With Cochlear Implants

Objectives: Children who use cochlear implants (CIs) have characteristic pitch processing deficits leading to impairments in music perception and in understanding emotional intention in spoken language. Music training for normal-hearing children has previously been shown to benefit perception of emotional prosody. The purpose of the present study was to assess whether deaf children who use CIs obtain similar benefits from music training. We hypothesized that music training would lead to gains in auditory processing and that these gains would transfer to emotional speech prosody perception …

Lue lisää

Interplay between singing and cortical processing of music: a longitudinal study in children with cochlear implants

Epämuodolliset musiikkiaktiviteetit, kuten laulaminen, saattavat johtaa parempaan kuullun havaitsemiseen ja tarkkaavuuteen. Tutkimme 4-13 vuotiaiden normaalisti kuulevien ja sisäkorvaistutetta (SI) käyttävien lasten äänten muutosten havaitsemista ja sen kehitystä mittaamalla heidän aivovasteitaan kahdesti (ajankohdilla T1 ja T2, 4-17 kuukauden välein). Vertasimme heidän MMN vasteitaan (esitietoista äänten havaitsemista) ja P3a vasteitaan (kuulotarkkaavuuden kääntymistä selvästi havaittavia äänten muutoksia kohti) muutoksille pianon äänen korkeudessa, laadussa, kestossa sekä taukoihin, ja sitä, voiko laulaminen parantaa SI-lasten kuulohavaintotaitoja ja – tarkkaavuutta …

Lue lisää

The perception of prosody and associated auditory cues in early-implanted children; the role of auditory working memory and musical activities

We studied prosodic perception in early-implanted children in relation to auditory discrimination, auditory working memory, and exposure to music. Word and sentence stress perception, discrimination of fundamental frequency (F0), intensity and duration, and forward digit span were measured twice over approximately 16 months. Musical activities were assessed by questionnaire. The participants were twenty-one early-implanted and normal-hearing (NH) children (age 4–13 years). As a result, children with cochlear implants (CIs) exposed to music performed better than others in stress perception and F0 discrimination …

Lue lisää

Cortical processing of musical sounds in children with Cochlear Implants

We studied the neurocognitive mechanisms of musical instrument sound perception in children with Cochlear Implants (CIs) and in children with normal hearing (NH). ERPs were recorded in a new multi-feature change-detection paradigm. Three magnitudes of change in fundamental frequency, musical instrument, duration, intensity increments and decrements, and presence of a temporal gap were presented amongst repeating 295 Hz piano tones …

Lue lisää