Developmental links between speech perception in noise, singing, and cortical processing of music in children with cochlear implants

The perception of speech in noise is challenging for children with cochlear implants (CIs). Singing and musical instrument playing have been associated with improved auditory skills in normal-hearing (NH) children. Therefore, we assessed how children with CIs who sing informally develop in the perception of speech in noise compared to those who do not.

Lue lisää

Pitch-related auditory skills in children with cochlear implants: The role of auditory working memory, attention and music

Sisäkorvaistute (SI) mahdollistaa syntymäkuurojen lasten puhekielen kehityksen. SI-lasten puhekielen taidot vaihtelevat kuitenkin paljon ja ovat usein heikompia kuin kuulevilla lapsilla. Tämä saattaa liittyä SI:n heikkoon kykyyn välittää äänten korkeuksia. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin puhekielen kehitystä tukevien, äänen korkeuksien havaitsemiseen liittyvien hermostollisten mekanismien, kuulomuistin ja kuuntelutaitojen kehitystä 4–13-vuotiailla kuulevilla lapsilla sekä lapsilla, joiden SI oli aktivoitu varhaisessa iässä. Musiikillisten äänten hermostollista erottelua ja kuulotarkkaavuutta tarkasteltiin mittaamalla kuuloherätevasteita aivosähkökäyrällä (EEG). Sana- ja lausepainon havaitsemista ja näihin liittyvien akustisten vihjeiden erottelukykyä tutkittiin kuuntelukokeilla ja kuulomuistia numerotoistotestillä. Musiikin harrastamisen tiedetään parantavan kuulevien lasten kuulohavaintotaitoja ja kuulomuistia, ehkä myös kuulotarkkaavuutta. Siksi tarkastelimme SI-lasten ryhmässä musiikkiaktiviteettien yhteyksiä mittaustuloksiimme …

Lue lisää

Mitä musiikki antaa istutelapselle (julkaisu)

Olemme keränneet kansainvälisen verkkokyselyn avulla (projektin vetäjänä Dr. Valerie Looi, Australia) tietoa musiikin roolista perheissä. Kyselyyn on vastannut jo 9 suomalaista sisäkorvaistutetta (SI) käyttävän 2–5 -vuotiaan lapsen perhettä. Jokainen näistä istutelapsista tanssii spontaanisti kotona. Heidät saa tanssimaan lastenlaulu, Frozen-elokuvan laulu, Fröbelin palikat, JVG:n ”Mauton Jasso”, humppa, pop-musiikki, kaikenlainen musiikki ja jopa sähkövatkain tai -hammasharja. Kuusi istutelasta nauttii erittäin paljon musiikista ja loput kolme nauttivat siitä paljon. Tämä ei ole ainutlaatuinen tulos, koska istutelapset ovat aina nauttineet musiikista (Trehub, Vongpaisal & Nakata, 2009), jopa yhtä paljon kuin normaalisti kuulevat sisarensa (Driscoll ym., 2015). Kerron tässä tiivistelmässä miten tämä on mahdollista ja mitä kaikkea muuta kuin nautintoa ja iloa musiikki voi antaa istutelapsille ja heidän perheilleen …

Lue lisää

Interplay between singing and cortical processing of music: a longitudinal study in children with cochlear implants

Epämuodolliset musiikkiaktiviteetit, kuten laulaminen, saattavat johtaa parempaan kuullun havaitsemiseen ja tarkkaavuuteen. Tutkimme 4-13 vuotiaiden normaalisti kuulevien ja sisäkorvaistutetta (SI) käyttävien lasten äänten muutosten havaitsemista ja sen kehitystä mittaamalla heidän aivovasteitaan kahdesti (ajankohdilla T1 ja T2, 4-17 kuukauden välein). Vertasimme heidän MMN vasteitaan (esitietoista äänten havaitsemista) ja P3a vasteitaan (kuulotarkkaavuuden kääntymistä selvästi havaittavia äänten muutoksia kohti) muutoksille pianon äänen korkeudessa, laadussa, kestossa sekä taukoihin, ja sitä, voiko laulaminen parantaa SI-lasten kuulohavaintotaitoja ja – tarkkaavuutta …

Lue lisää

The perception of prosody and associated auditory cues in early-implanted children; the role of auditory working memory and musical activities

We studied prosodic perception in early-implanted children in relation to auditory discrimination, auditory working memory, and exposure to music. Word and sentence stress perception, discrimination of fundamental frequency (F0), intensity and duration, and forward digit span were measured twice over approximately 16 months. Musical activities were assessed by questionnaire. The participants were twenty-one early-implanted and normal-hearing (NH) children (age 4–13 years). As a result, children with cochlear implants (CIs) exposed to music performed better than others in stress perception and F0 discrimination …

Lue lisää