Developmental links between speech perception in noise, singing, and cortical processing of music in children with cochlear implants

Music Perception

Torppa, R., Faulkner, A., Kujala, T., Huotilainen, M., & Lipsanen, J. (2018)

Kuulovammaiset lapset

Yhteenveto:

Puheen havaitseminen taustahälyssä on vaikeaa sisäkorvaistutteella (SI) kuuleville lapsille. Laulamisen ja soittamisen on todettu olevan yhteydessä normaalisti kuulevien lasten hyviin kuulohavaintotaitoihin. Siksi tutkimme, miten kotona paljon laulavat SI-lapset kehittyvät puheen havaitsemisessa taustahälyssä verrattuna SI-lapsiin, jotka eivät laula. Tutkimme myös, onko SI-lasten puheen havaitseminen taustahälyssä yhteydessä aivovasteisiin (MMN ja P3a) muutoksille musiikillisissa äänissä sekä sitä, miten SI-lapset kehittyvät 14-17 kk aikana ja iän myötä puheen havaitsemisessa taustahälyssä verrattuna normaalisti kuuleviin lapsiin. Tuloksemme osoittivat, että vaikka SI-lapset havaitsivat puhetta taustahälyssä heikommin kuin normaalisti kuulevat lapset, molemmat lapsiryhmät kehittyivät yhtä nopeasti. Paljon laulavat SI-lapset olivat parempia puheen havaitsemisessa taustahälyssä kuin ei-laulavat SI-lapset. Puheen havaitseminen taustahälyssä oli parempaa silloin, kun MMN-vasteet soitinten äänen laadun muutoksille olivat voimakkaampia. Vain SI-lapsilla, jotka lauloivat paljon, puheen havaitseminen taustahälyssä oli parempaa kun P3a-vasteet soitinten äänten laadun muutoksille olivat nopeampia. Vaikka tuloksemme eivät voi osoittaa syy-seuraussuhteiden suuntaa, ne tuovat esille, että laulaminen ja soittaminen voivat parantaa SI-lasten puheen havaitsemista taustahälyssä.

Abstract:

The perception of speech in noise is challenging for children with cochlear implants (CIs). Singing and musical instrument playing have been associated with improved auditory skills in normal-hearing (NH) children. Therefore, we assessed how children with CIs who sing informally develop in the perception of speech in noise compared to those who do not. We also sought evidence of links of speech perception in noise with MMN and P3a brain responses to musical sounds and studied effects of age and changes over a 14-17 month time period in the speech-in-noise performance of children with CIs. Compared to the NH group, the entire CI group was less tolerant of noise in speech perception, but both groups improved similarly. The CI singing group showed better speech-in-noise perception than the CI non-singing group. The perception of speech in noise in children with CIs was associated with the amplitude of MMN to a change of sound from piano to cymbal, and in the CI singing group only, with earlier P3a for changes in timbre. While our results cannot address causality, they suggest that singing and musical instrument playing may have a potential to enhance the perception of speech in noise in children with CIs.