Developmental links between speech perception in noise, singing, and cortical processing of music in children with cochlear implants

The perception of speech in noise is challenging for children with cochlear implants (CIs). Singing and musical instrument playing have been associated with improved auditory skills in normal-hearing (NH) children. Therefore, we assessed how children with CIs who sing informally develop in the perception of speech in noise compared to those who do not.

Lue lisää

Developmental links between speech perception in noise, singing, and cortical processing of music in children with cochlear implants

Puheen havaitseminen taustahälyssä on vaikeaa sisäkorvaistutteella (SI) kuuleville lapsille. Laulamisen ja soittamisen on todettu olevan yhteydessä normaalisti kuulevien lasten hyviin kuulohavaintotaitoihin. Siksi tutkimme, miten kotona paljon laulavat SI-lapset kehittyvät puheen havaitsemisessa taustahälyssä verrattuna SI-lapsiin, jotka eivät laula. Tutkimme myös, onko SI-lasten puheen havaitseminen taustahälyssä yhteydessä aivovasteisiin (MMN ja P3a) muutoksille musiikillisissa äänissä sekä sitä, miten SI-lapset kehittyvät 14-17 kk aikana ja iän myötä puheen havaitsemisessa taustahälyssä verrattuna normaalisti kuuleviin lapsiin …

Lue lisää

Cortical processing of musical sounds in children with Cochlear Implants

We studied the neurocognitive mechanisms of musical instrument sound perception in children with Cochlear Implants (CIs) and in children with normal hearing (NH). ERPs were recorded in a new multi-feature change-detection paradigm. Three magnitudes of change in fundamental frequency, musical instrument, duration, intensity increments and decrements, and presence of a temporal gap were presented amongst repeating 295 Hz piano tones …

Lue lisää