Links of Prosodic Stress Perception and Musical Activities to Language Skills of Children With Cochlear Implants and Normal Hearing

Objectives: A major issue in the rehabilitation of children with cochlear implants (CIs) is unexplained variance in their language skills, where many of them lag behind children with normal hearing (NH). Here, we assess links between generative language skills and the perception of prosodic stress, and with musical and parental activities in children with CIs and NH. Understanding these links is expected to guide future research and toward supporting language development in children with a CI.

Lue lisää

Developmental links between speech perception in noise, singing, and cortical processing of music in children with cochlear implants

The perception of speech in noise is challenging for children with cochlear implants (CIs). Singing and musical instrument playing have been associated with improved auditory skills in normal-hearing (NH) children. Therefore, we assessed how children with CIs who sing informally develop in the perception of speech in noise compared to those who do not.

Lue lisää

The role of music in the families of children with cochlear implants compared to those with normal hearing (tiivistelmä)

Introduction: The amount of music training or informal musical activities can affect the perception of music, speech in noise, as well as language skills of both children with cochlear implants (CIs) and normal hearing (NH). We compared the amount of informal music involvement at home and formal musical activities outside of the home between children with CIs and those with NH, and studied what considerations may underlie any differences found. For instance, do parental expectations on the potential of their child having a career in music, or the music enjoyment levels of children with CIs result in a shift of engagement with music. We also studied the connections of musical activities to the semantic word fluency performance.

Lue lisää

Pitch-related auditory skills in children with cochlear implants: The role of auditory working memory, attention and music

Sisäkorvaistute (SI) mahdollistaa syntymäkuurojen lasten puhekielen kehityksen. SI-lasten puhekielen taidot vaihtelevat kuitenkin paljon ja ovat usein heikompia kuin kuulevilla lapsilla. Tämä saattaa liittyä SI:n heikkoon kykyyn välittää äänten korkeuksia. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin puhekielen kehitystä tukevien, äänen korkeuksien havaitsemiseen liittyvien hermostollisten mekanismien, kuulomuistin ja kuuntelutaitojen kehitystä 4–13-vuotiailla kuulevilla lapsilla sekä lapsilla, joiden SI oli aktivoitu varhaisessa iässä. Musiikillisten äänten hermostollista erottelua ja kuulotarkkaavuutta tarkasteltiin mittaamalla kuuloherätevasteita aivosähkökäyrällä (EEG). Sana- ja lausepainon havaitsemista ja näihin liittyvien akustisten vihjeiden erottelukykyä tutkittiin kuuntelukokeilla ja kuulomuistia numerotoistotestillä. Musiikin harrastamisen tiedetään parantavan kuulevien lasten kuulohavaintotaitoja ja kuulomuistia, ehkä myös kuulotarkkaavuutta. Siksi tarkastelimme SI-lasten ryhmässä musiikkiaktiviteettien yhteyksiä mittaustuloksiimme …

Lue lisää