Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään musiikin roolia kuulovammaisten lasten perheissä verrattuna normaalikuuloisten lasten perheisiin. Sen tavoitteena on parantaa erityisesti kuulovammaisten lasten hyvinvointia, kuulon ja puhekielen kuntoutusta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, ja saamme siitä myös tietoa musiikin roolista eri maiden perheissä. Suomessa tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian oppiaineessa sekä kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön aivot ja musiikki –työryhmässä.

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä tutkimus

Lindfors Foundation speech-music groups

Speech-music groups organized by Lindfors Foundation started as early as in 2007. They are targeted for the children with hearing impairments, led by a speech and music therapists, and funded by Lindfors Foundation and Finland’s Slot Machine Association (RAY). The methods are based on the methods commonly used in Finnish musical play schools as well as on the work by TOD (teacher of the deaf), music therapist Christine Rocca and music therapist Catherine Bowker (Mary Hare School) and the Hanen method...

Impi ja Ilmari Lindforsin säätiö

Impi ja Ilmari Lindforsin säätiö
Kuulo- ja kommunikaatiovammaisten
lasten ja nuorten tukisäätiö

Kulosaarentie 7, 00570 Helsinki
puh. (050) 4621341
Ly-tunnus: 1539009-9